Soalan Kerap Ditanya


Pengguna
Bagaimana hendak mendaftar ke sistem eSV ?

Bagaimana hendak kemaskini maklumat profil ?

Adakah anda terlupa kata laluan ?


Syarikat
Bagaimana hendak kemaskini maklumat syarikat ?

Bagaimana hendak memasukkan maklumat pekerja ?

Bagaimana hendak memasukkan maklumat kenderaan ?

Bagaimana hendak kemaskini maklumat pekerja ?

Bagaimana hendak kemaskini maklumat kenderaan ?


Projek
Bagaimana hendak masukkan maklumat projek baru ?

Bagaimana hendak kemaskini maklumat projek ?

Bagaimana hendak memasukkan maklumat pekerja projek ?

Bagaimana hendak memasukkan maklumat kenderaan projek ?


Notis
Bagaimana ingin menyemak penalti ?


Planner
Bagaimana hendak memasukkan jadual tugasan ?

Bagaimana cara untuk memuatnaik gambar melalui laman web eSV ?

Bagaimana cara untuk menukar lokasi tugasan ?

Bagaimana hendak memasukkan kenyataan "remarks" ke dalam tugasan ?

Bagaimana hendak padamkan tugasan ?


Tipping
Bagaimana hendak memasukkan data "tipping" ?

Bagaimana hendak kemaskini maklumat "tipping" ?


Laporan
Bagaimana hendak menjana laporan tugasan ?

Bagaimana hendak menjana laporan "tipping" ?


Utiliti
Bagaimana hendak mendaftar akaun untuk "Manager" dan "Planner" ?

Bagaimana hendak kemaskini maklumat profil "Manager" dan "Planner" ?

Bagaimana hendak mengaktifkan eSV Mobile App ?


Pengguna

Bagaimana hendak mendaftar ke sistem eSV ?
 1. Klik "REGISTER" dilaman utama eSiteView untuk mendaftar ke sistem eSV.


 2. Sila klik "Contractor" sebagai pilihan.


 3. Sila isi maklumat-maklumat yang diperlukan dan klik "Submit".


 4. Selepas itu, pergi ke laman utama eSV dan klik "SIGN-IN" untuk "Login".


 5. Masukkan maklumat "username" dan "password" yang telah didaftar. Setelah itu, sila click "Login".


 6. Sila kemaskini maklumat syarikat untuk aktifkan akaun anda. Langkah ini hanya perlukan dilakukan untuk pengguna yang pertama kali mendaftar ke dalam sistem eSV.


 7. Laman sistem eSV akan dipaparkan.


 8. Kepada pengguna terlupa kata laluan boleh klik butang "Forgot Password" yang ada dibahagian "Login". Selain itu, boleh juga hubungi kami melalui email yang tertera di laman utama eSV.

Bagaimana hendak kemaskini maklumat profil ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Account" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Profile" sebagai pilihan.


 2. Sila isi maklumat yang ingin dikemaskini dibahagian "Edit Profile" dan "Update Password". Klik "Update User Account Info" untuk menyimpan maklumat yang telah dikemaskini.


 3. Klik "YES!" untuk pengesahan.


 4. Maklumat pengguna yang telah dikemaskini akan dipaparkan.

Adakah anda terlupa kata laluan ?
 1. Mula-mula klik "SIGN-IN" di laman utama eSV.


 2. Selepas itu, sila klik "Reset Password".


 3. Seterusnya, sila masukkan "User Login ID" dan klik "Reset Password" untuk dapatkan kata laluan sementara.


 4. Kata laluan sementara akan dihantar ke email yang digunakan semasa pendaftaran.


 5. "Login" ke dalam sistem eSV menggunakan "password" sementara yang telah diberikan.

Syarikat

Bagaimana hendak kemaskini maklumat syarikat ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Company" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Company Profile" sebagai pilihan.


 2. Sila isi maklumat yang ingin dikemaskini di bahagian "Edit Company Profile".


 3. Seterusnya klik "Update Profile" bila maklumat yang ingin dikemaskini selesai diisi.


 4. Maklumat yang telah dikemaskini akan dipaparkan dibahagian "Edit Company Profile".

Bagaimana hendak memasukkan maklumat pekerja ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Company" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Company Worker" sebagai pilihan.


 2. Klik butang "Add Worker" dalam bahagian "Worker List".


 3. Sila isi maklumat pekerja diruangan yang telah disediakan.


 4. Sila klik butang "Save New Record" setelah maklumat pekerja siap diisi.


 5. Maklumat pekerja yang baru dimasukkan akan dipaparkan di bahagian "Worker List".
Bagaimana hendak kemaskini maklumat pekerja ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Company" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Company Worker" sebagai pilihan.


 2. Sila klik nama pekerja yang ingin dikemaskini dibahagian "Worker List".


 3. Sila isi maklumat pekerja yang ingin dikemaskini dalam bahagian "Edit Worker Info" dan klik "Update Profile" bila selesai.


 4. Seterusnya sila klik simbol "Upload" dalam bahagian "Worker Profile Image" untuk memuat naik gambar pekerja.


 5. Setelah itu klik "Browse" untuk memilih gambar pekerja yang ingin dimuat naik. Klik "Save Record" untuk menyimpan gambar yang dipilih ke dalam sistem eSV.


 6. Maklumat yang telah dikemaskini akan dipaparkan.

Bagaimana hendak memasukkan maklumat kenderaan ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Company" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Company Transport" sebagai pilihan.


 2. Seterusnya pergi ke bahagian "Vehicle List" dan klik "Add Vehicle" untuk masukkan maklumat kenderaan baru.


 3. Sila isi maklumat kenderaan di ruangan yang telah disediakan dan klik "Save New Record".


 4. Maklumat kenderaan yang dimasukkan akan dipaparkan dalam bahagian "Vehicle List".
Bagaimana hendak kemaskini maklumat kenderaan ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Company" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Company Transport" sebagai pilihan.


 2. Seterusnya klik kenderaan yang ingin dikemaskini dalam bahagian "Vehicle List".


 3. Selepas itu isi maklumat yang ingin dikemaskini dalam bahagian "Edit Vehicle Info" dan klik "Update Vehicle" setelah selesai.


 4. Untuk kemaskini gambar kenderaan, sila pergi ke bahagian "Vehicle Image" dan klik simbol "Upload" untuk memuat naik gambar. (Pengguna boleh memadamkan gambar kenderaan yang terdahulu jika diperlukan dengan klik "Delete" simbol)


 5. Selepas itu, klik "Browse" untuk memilih gambar kenderaan and klik "Save Record" bila selesai memuat naik gambar.

Projek

Bagaimana hendak masukkan maklumat projek baru ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Project" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Project List" sebagai pilihan.


 2. Seterusnya sila klik "Add Project".


 3. Selepas itu, isikan maklumat projek di bahagian "New Record" dan sila klik "Save New Record" bila selesai.


 4. Projek yang baru dimasukkan akan dipaparkan di bahagian "Project List".
Bagaimana hendak kemaskini maklumat projek ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Project" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Project List" sebagai pilihan.


 2. Seterusnya sila klik "project" yang ingin dikemaskini di bahagian "Project list".


 3. Selepas iti, sila isi maklumat yang ingin dikemaskini di bahagian "Edit Project Info" dan klik "Update Project Info" selepas kemaskini selesai.


 4. Projek yang telah dikemakini akan dipaparkan di bahagia "Project List" dan boleh disemak semula dengan klik nama "project" tersebut.
Bagaimana hendak masukkan maklumat pekerja projek ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Project" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Project Worker" sebagai pilihan.


 2. Selepas itu, dalam bahagian "Project List" sila klik "project" yang ingin dimasukkan maklumat pekerja.


 3. Seterusnya, klik "Add Worker In Project" dalam bahagian "Worker List".


 4. Sila pilih pekerja dan "klik Save Record" bila selesai. (Pastikan maklumat pekerja telah dimasukkan dibahagian "Company Worker" terlebih dahulu)


 5. Pekerja yang telah dimasukkan untuk bertugas dibawah projek tersebut akan dipaparkan dibahagian "Worker List".


 6. Anda juga boleh padamkan maklumat pekerja daripada projek yang dipilih dengan klik butang "Remove From List".

Bagaimana hendak masukkan maklumat kenderaan projek ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Project" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Project Transport" sebagai pilihan.


 2. Seterusnya, sila klik tajuk "project" yang diinginkan dalam bahagian "Project List".


 3. Selepas itu, sila klik "Add Vehicle In Project" di bahagian "Add Vehicle List".


 4. Seterusnya, sila pilih kenderaan dan klik "Save Record" bila selesai. (Pastikan maklumat kenderaan telah dimasukkan dibahagian "Company Transport" terlebih dahulu)


 5. Maklumat projek dan kenderaan akan dipaparkan bila semua langkah-langkah ini selesai.

Notis

Bagaimana ingin menyemak penalti ?
 1. Pertama sekali, sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Notice" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Penalty List" sebagai pilihan.


 2. Selepas itu, sila klik "penalty" yang ingin disemak dalam bahagian "Penalty List".


 3. Semua maklumat tentang penalti yang dikenakan akan dipaparkan dalam bahagian "Penalty Info".


 4. Anda boleh lihat gambar kesalahan-kesalahan dalam bahagian "Image".


 5. Anda juga boleh memuat turun dokumen mengenai penalty yang dikenakan dengan klik "Download" simbol untuk memuat turun.

Planner

Bagaimana hendak memasukkan jadual tugasan ?
 1. Pertama sekali, sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Planner" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "My Planner" sebagai pilihan.


 2. Sila pilih projek dan tarikh.


 3. Selepas itu, klik tarikh yang anda ingin masukkan tugasan.


 4. Seterusnya, masukkan maklumat tugasan dalam bahagian "New Planner" dan klik "Save Record Into DB" bila selesai.


 5. Tugasan baru akan dipaparkan didalam kotak tarikh tersebut.


 6. Maklumat tugasan boleh disemak di bahagian "Task Info" yang dipaparkan disebelah kiri laman sistem.

Bagaimana cara untuk memuatnaik gambar melalui laman web eSV ?
 1. Pertama sekali, sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Planner" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "My Planner" sebagai pilihan.


 2. Selepas itu, sila pilih projek dan tarikh.


 3. Sila klik tugasan dalam tarikh yang diinginkan.


 4. Klik "Task Image" yang berada di sebelah kanan laman sistem.


 5. Selepas itu, sila klik simbol "Upload" untuk memuat naik gambar.


 6. Seterusnya, klik "Browse" untuk memilih gambar tugasan-tugasan yang ingin dimuat naik.


 7. Setelah gambar-gambar tugasan telah selesai dimuat naik, sila tetapkan kategori gambar-gambar tersebut sama ada "Before", "Current" atau "After".


 8. Akhir sekali, sila klik "Save Record" untuk menyimpan maklumat yang telah dimuat naik ke dalam sistem eSV.


 9. Gambar yang telah disimpan akan dipaparkan di bahagian "Task Image".


 10. Akhir sekali, sila tetapkan status sebagai selesai dengan klik "Completed" dalam bahagian "Task Info".

Bagaimana cara untuk menukar lokasi tugasan ?
 1. Pertama sekali, sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Planner" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "My Planner" sebagai pilihan.


 2. Selepas itu, sila pilih projek dan tarikh.


 3. Sila klik tugasan dalam tarikh yang diinginkan.


 4. Seterusnya, klik "Task Info" disebelah kanan laman sistem dan klik simbol "Change Location".


 5. Selepas itu, kemaskini maklumat lokasi dalam bahagian "Change Location" dan klik "Save Record" setelah selesai.


 6. Sila klik "YES!" bila notifikasi "Confirmation" keluar.


 7. Lokasi yang telah diubah akan dipaparkan.

Bagaimana hendak memasukkan kenyataan "remarks" ke dalam tugasan ?
 1. Pertama sekali, sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Planner" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "My Planner" sebagai pilihan.


 2. Selepas itu, sila pilih projek dan tarikh.


 3. Sila klik tugasan dalam tarikh yang diinginkan.


 4. Seterusnya, klik "Task Info" disebelah kanan laman sistem.


 5. Masukkan kenyataan ada didalam ruangan "Remarks" dan klik simbol "Update Remark".


 6. Kenyataan anda akan dipaparkan diruangan "Remarks".

Bagaimana hendak padamkan tugasan ?
 1. Pertama sekali, sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Planner" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "My Planner" sebagai pilihan.


 2. Selepas itu, sila pilih projek dan tarikh.


 3. Sila klik tugasan dalam tarikh yang diinginkan.


 4. Seterusnya, klik "Task Info" disebelah kanan laman sistem. Selepas itu, klik simbol "Delete" untuk padamkan tugasan.


 5. Sila klik "YES!" apabila notifikasi "Confirmation" keluar dan tugasan akan dipadamkan.

Tipping

Bagaimana hendak memasukkan data "tipping" ?
 1. Pertama sekali, sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Tipping" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Tipping List" sebagai pilihan.


 2. Klik "Add Record" untuk masukkan maklumat "tipping".


 3. Seterusnya, isi maklumat "Tipping" dalam bahagian "Add Record" dan klik "Save Record" bila selesai.


 4. Senarai "tipping" yang baru dimasukkan akan dipaparkan di bahagian "Tipping List".
Bagaimana hendak kemaskini maklumat "tipping" ?
 1. Pertama sekali, sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Tipping" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Tipping List" sebagai pilihan.


 2. Klik "tipping" yang ingin dikemaskini dalam "Tipping List".


 3. Seterusnya, isi maklumat yang ingin dikemaskini dalam bahagian "Edit Tipping Info" dan klik "Update Record" setelah selesai.


 4. Untuk kemaskini gambar resit "tipping" pula, sila pergi ke bahagian "Image". Padamkan gambar yang terdahulu dengan klik simbol "Delete" (jika diperlukan). Seterusnya klik simbol "Upload" untuk memuat naik.


 5. Seterusnya, klik "Browse" untuk memilih gambar yang ingin dimuat naik. Setelah selesai memuat naik, sila klik "Save Record" untuk menyimpan maklumat yang dikemaskini ke dalam sistem eSV.

Laporan

Bagaimana hendak menjana laporan tugasan ?
 1. Pertama sekali, sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Report" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Task Report" sebagai pilihan.


 2. Seterusnya isi maklumat laporan yang ingin dijana dalam "Monthly Task Schedule Report" dan "Daily Image Report" (By Month) (Bergantung kepada jenis laporan yang ingin dijana). 3. Seterusnya klik "Generate Report" untuk menjana laporan. 4. Selepas itu, laporan akan dijana dalam format PDF.

 5. Monthly Task Schedule Report  Daily Image Report (By Month)


Bagaimana hendak menjana laporan "tipping" ?
 1. Pertama sekali, sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Report" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Task Report" sebagai pilihan.


 2. Selepas itu, isi maklumat laporan yang ingin dijana dalam bahagian "Report Selection".


 3. Seterusnya, klik "Generate Report" untuk menjana laporan.


 4. Laporan akan dijana dalam format PDF.

Utiliti

Bagaimana hendak mendaftar akaun untuk "Manager" dan "Planner" ?
 1. Pertama sekali, sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Utility" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "User Management" sebagai pilihan.


 2. Selepas itu, sila klik "Add User Account" untuk mendaftar pengguna baru dibahagian "User Account List".


 3. Sila isi maklumat pengguna dalam bahagian "Add New User" dan pilih sama ada ingin mendaftar pengguna sebagai "Manager" atau "Planner". Selepas itu, klik butang "Save New Record" untuk mengaktifkan akaun.


 4. Maklumat pengguna yang baru didaftarkan akan dipaparkan dalam bahagian "User Account List".


 5. Kontraktor (Admin) boleh menyemak atau kemaskini maklumat pengguna yang telah didaftarkan dalam modul "Utility" ini.
Bagaimana hendak kemaskini maklumat profil "Manager" dan "Planner" ?
 1. Pertama sekali, sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Utility" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "User Management" sebagai pilihan.


 2. Selepas itu pilih pengguna yang ingin dikemaskini dalam bahagian "User Account List".


 3. Sila isi maklumat yang ingin dikemaskini dalam bahagian "Edit User Account Info" atau "Password Updates" (Bergantung kepada maklumat apa yang ingin dikemaskini).


 4. Selepas selesai kemaskini maklumat pengguna, sila klik "Update User Account Info button" atau "Update Password" bergantung kepada bahagian mana yang anda telah kemaskini.


 5. Untuk semakan anda boleh klik nama pengguna dalam bahagian "User Account List" untuk melihat maklumat yang telah dikemaskini.
Bagaimana hendak mengaktifkan eSV Mobile App ?
 1. Pertama sekali, sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Utility" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Mobile Key" sebagai pilihan.


 2. Sila pergi ke bahagian "Mobile Key License" dan salin kod khas yang tertera diruangan "Mobile key".


 3. Selepas itu, buka eSV Mobile App di telefon mudah alih anda.


 4. Seterusnya, masukkan kod khas atau "Mobile Key" yang telah anda salin di ruangan yang telah disediakan dan klik butang "Activate"


 5. "Login" balik ke dalam sistem eSV untuk membuat semakan. Sila klik Tel. No. akaun Mobile app yang baru diaktifkan dalam bahagian "Mobile Phone List".


 6. Sila semak status Mobile App anda dan pastikan status dalam mod "Active". Jika status dalam mode "Inactive", sila tukar ke mod "Active" dan klik "Update Mobile User Status".