Soalan Kerap Ditanya


Pengguna
Bagaimana hendak mendaftar ke sistem eSV sebagai Pemilik Kontrak ?

Bagaimana ingin mengemaskini profil ?

Bagaimana ingin kemaskini maklumat organisasi ?


Dashboard
Bagaimana ingin menyemak tugas-tugas yang telah dilakukan oleh kontraktor ?

Bagaimana ingin menyemak perkembangan projek-projek yang sedang dijalankan ?


Penalti
Bagaimana hendak masukkan maklumat penalti ?

Bagaimana ingin mengemaskini maklumat penalti ?


Utiliti
Bagaimana ingin mendaftar akaun untuk Management dan Supervisor ?

Bagaimana ingin mengemaskini maklumat pengguna (Management atau Supervisor) ?

Bagaimana Ingin Menambah Kategori Bagi Penalti Yang Dikenakan ?

Bagaimana ingin mengemaskini maklumat kategori penalti ?

Bagaimana ingin memasukkan kategori projek ?

Bagaimana ingin mengemaskini maklumat kategori projek ?


Pengguna

Bagaimana hendak mendaftar ke sistem eSV sebagai Pemilik Kontrak ?
 1. Klik "REGISTER" dilaman utama eSiteView untuk mendaftar ke sistem eSV.


 2. Sila klik "Contract Owner" sebagai pilihan.


 3. Selepas itu, sila isi maklumat-maklumat yang diperlukan dan klik "Submit".


 4. Selepas itu, pergi ke laman utama eSV dan klik "SIGN-IN" untuk "Login".


 5. Masukkan maklumat "username" dan "password" yang telah didaftar. Setelah itu, sila click "Login".


 6. Laman sistem eSV akan dipaparkan.


 7. Kepada pengguna terlupa kata laluan boleh klik butang "Forgot Password" yang ada dibahagian Login. Selain itu, boleh juga hubungi kami melalui email yang tertera di laman utama eSV.

Bagaimana ingin mengemaskini profil ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Account" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Profile" sebagai pilihan.


 2. Sila isi maklumat yang ingin dikemaskini dibahagian "Edit Profile" dan "Update Password". Seterusnya, klik "Update User Account Info" untuk menyimpan maklumat yang telah dikemaskini.


 3. Klik "YES!" untuk pengesahan.


 4. Maklumat pengguna yang telah dikemaskini akan dipaparkan.

Bagaimana ingin kemaskini maklumat organisasi ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Account" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Profile" sebagai pilihan.


 2. Seterusnya sila isi maklumat organisasi yang ingin dikemaskini di bahagian "Edit Organization Profile".


 3. Klik "Yes!" apabila notifikasi "Confirmation" keluar.


 4. Maklumat pengguna yang telah dikemaskini akan dipaparkan.

Dashboard

Bagaimana ingin menyemak tugas-tugas yang telah dilakukan oleh kontraktor ?
 1. Pertama sekali sila "Login" ke dalam sistem eSV. Selepas itu, sila pergi ke bahagian "Activity List" dalam laman "Dashboard 1".


 2. Sila tetapkan "Area Code", bulan dan tahun bagi tugasan yang ingin disemak dan seterusnya sila klik "Search".


 3. Senarai dan maklumat ringkas tugasan-tugasan akan dipaparkan. Seterusnya,untuk melihat maklumat terperinci tugasan, sila klik simbol "Preview" di bahagian kanan bagi tugasan yang dipilih


 4. Maklumat terperinci tugasan akan dipaparkan.

Bagaimana ingin menyemak perkembangan projek-projek yang sedang dijalankan ?
 1. Pertama sekali sila "Login" ke dalam sistem eSV. Selepas itu, sila pergi ke bahagian "Project List" dalam laman "Dashboard 2".


 2. Sila tetapkan "Area Code", bulan dan tahun yang ingin disemak dan seterusnya sila klik "Search".


 3. Senarai dan maklumat ringkas bagi projek-projek untuk bulan tersebut akan dipaparkan. Seterusnya, untuk melihat maklumat terperinci tugasan, sila klik simbol "Preview" di bahagian kanan bagi tugasan yang dipilih.


 4. Pengguna akan dibawa ke bahagian "View Report" dan boleh menjana laporan projek bagi menyemak maklumat terperinci tugasan yang telah dilakukan dengan klik "Generate Report".

Penalti

Bagaimana hendak masukkan maklumat penalti ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Penalty" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Penalty List" sebagai pilihan.


 2. Selepas itu, sila klik "Add Record" untuk memasukkan maklumat penalti yang baru di bahagian "Penalty List".


 3. Seterusnya, sila isi maklumat penalti di ruangan yang telah disediakan dan klik "Save Record".


 4. Sila klik "Yes!" apabila notiffikasi "Comfirmation" keluar.


 5. Penalti yang baru dimasukkan akan disenaraikan dalam bahagian "Penalty List". Seterusnya, sila klik pada maklumat penalti tersebut untuk memasukkan maklumat gambar dan dokumen.


 6. Selepas itu, klik simbol "Upload" untuk memuat naik gambar dan dokumen penalti ke dalam sistem eSV.


 7. Klik Browse untuk memilih gambar atau dokumen yang ingin dimuat naik dan "Save Record" bila selesai.


 8. Klik "Yes!" apabila notifikasi "Confirmation" keluar.

Bagaimana ingin mengemaskini maklumat penalti ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Penalty" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Penalty List" sebagai pilihan.


 2. Seterusnya, sila klik penalti yang ingin dikemaskini yang tersenarai dalam bahagian "Penalty List".


 3. Sila isi maklumat yang ingin dikemaskini dibahagian "Penalty Info" dan klik "Update Record".


 4. Klik "Yes!" apabila notifikasi "Confirmation" keluar.


 5. Seterusnya, sila ke bahagian "Image" atau "Document" dan klik simbol "Delete" untuk membuang maklumat terdahulu (bergantung kepada jenis maklumat yang ingin dikemaskini). Selepas itu, sila klik simbol "Upload" untuk memuat naik gambar atau dokumen penalti yang baru.


 6. Klik "Browse" untuk memilih gambar atau dokumen yang ingin dimuat naik dan "Save Record" bila selesai.


 7. Klik "Yes!" apabila notifikasi "Confirmation" keluar.

Utiliti

Bagaimana ingin mendaftar akaun untuk "Management" dan "Supervisor" ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Utility" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "User Management" sebagai pilihan.


 2. Selepas itu, sila klik "Add User" untuk mendaftar pengguna baru.


 3. Sila isi maklumat pengguna baru dalam bahagian "Add New User" dan klik Save "New Record". (Pengguna boleh didaftar sebagai "Management" atau "Supervisor")


 4. Pengguna yang baru didaftarkan akan dipaparkan didalam bahagian "User Accoun List".

Bagaimana ingin mengemaskini maklumat pengguna ("Management" atau "Supervisor") ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Utility" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "User Management" sebagai pilihan.


 2. Sila klik nama pengguna yang ingin dikemaskini di bahagian "User Account List".


 3. Seterusnya, sila isi maklumat pengguna yang ingin dikemaskini di bahagian "Edit User Account Info" atau "Update Password" ( Bergantung kepada maklumat apa yang ingin dikemaskini) dan klik "Update User Account Info" atau "Update Password" setelah selesai.


 4. Sila klik "Yes!" apabila notifikasi "Comfirmation" keluar.

Bagaimana ingin menambah kategori bagi penalti yang dikenakan ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Utility" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Penalty Category" sebagai pilihan.


 2. Seterusnya, sila klik "Add New Penalty Category List" untuk memasukkan ketegori penalti yang baru.


 3. Sila masukkan maklumat bagi kategori penalti yang baru dan klik "Save New Penalty".


 4. Kategori penalti yang baru dimasukkan akan dipaparkan dalam bahagian "Penalty Category List".
Bagaimana ingin mengemaskini maklumat kategori penalti ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Utility" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Penalty Category" sebagai pilihan.


 2. Klik kategori penalti yang ingin dikemaskini.


 3. Sila masukkan maklumat yang ingin dikemaskini dalam bahagian "Edit Penalty" dan klik "Update Record".


 4. Sila klik "Yes!" apabila notifakasi "Comfirmation" keluar.

Bagaimana ingin memasukkan kategori projek ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Utility" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Project Category" sebagai pilihan.


 2. Seterusnya, sila klik "Add New Project Category" dalam bahagian "Project Category".


 3. Masukkan maklumat kategori project dalam bahagian "New Record" dan klik "Save New Project Category" setelah selesai.


 4. Kategori project yang baru dimasukkan akan dipaparkan dalam bahagian "Project Category".
Bagaimana ingin mengemaskini maklumat kategori projek ?
 1. Pertama sekali sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Utility" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Project Category" sebagai pilihan.


 2. Seterusnya, sila klik kategori project yang ingin dikemaskini dalam bahagian "Project Category".


 3. Sila masukkan maklumat yang ingin dikemaskini di bahagian "Edit Project Category" dan klik "Save Record".


 4. Sila klik "Yes!" apabila notiffikasi "Comfirmation" keluar.

Bagaimana hendak mengaktifkan eSV Mobile App?
 1. Pertama sekali, sila masuk ke dalam sistem eSV dan klik modul "Utility" dalam bahagian "Main Menu" di sebelah kiri laman sistem. Selepas itu, klik "Mobile Key" sebagai pilihan.


 2. Sila pergi ke bahagian "Mobile Key License" dan salin kod khas yang tertera diruangan "Mobile key".


 3. Selepas itu, buka eSV Mobile App di telefon mudah alih anda.


 4. Seterusnya, masukkan kod khas atau "Mobile Key" yang telah anda salin di ruangan yang telah disediakan dan klik butang "Activate"

 5. "Login" balik ke dalam sistem eSV untuk membuat semakan. Sila klik Tel. No. akaun Mobile app yang baru diaktifkan dalam bahagian "Mobile Phone List".


 6. Sila semak status Mobile App anda dan pastikan status dalam mod "Active". Jika status dalam mode "Inactive", sila tukar ke mod "Active" dan klik "Update Mobile User Status".